Er zijn veel momenten in de geschiedenis die een grote rol gespeeld hebben voor het verloop van de wereldgeschiedenis. De Hongaarse Opstand is daar eentje van, maar helaas eentje die niet vaak verteld wordt. Het is het moment geweest waarop het Warschaupact ineens niet meer heilig bleek en waarop Moskou toonde hoe het omging met de landen die een eigen mening vormden.

De aanloop

Het is goed om te weten dat de Hongaren langere tijd onderdrukt werden. Al tijdens het Oostenrijk-Hongaarse rijk werden de Hongaren behandeld als minderwaardig. Tijdens de Tweede Wereldoorlog traden de Duitsers hard op tegen de Hongaren wanneer zij niet mee wilden werken, en na de oorlog werd het al niet beter.

Hongarije werd ‘bezet’ door de Sovjet-Unie. Het werd onderdeel van het Warschaupact en kreeg een president toegewezen die volledig in opdracht van Moskou werkte. Rákosi was niet geliefd uiteraard, maar aangezien hij een marionet van Stalin was, kon er weinig aan gedaan worden. Toen Stalin overleed in 1953, werd er een meer gematigd beleid gekozen. Rákosi werd vervangen door Nagy, maar dit ging al snel verkeerd.

De nieuwe president verleende amnestie aan de gevangen en stond de mensen toe om vrijer te spreken in het openbaar. Dit leidde tot directe kritiek op Moskou, die daarop besloot om Nagy af te zetten en Rákosi terug te laten komen. Dat was echter al te laat. De stem van de vrijheid had geklonken en in 1956 kwam het tot een grote opstand waarin de hoofdstad van Hongarije op de fundamenten zou schudden. Snel werd Nagy weer aangesteld als president, maar dit was te laat.

De grote opstand

Tijdens de opstand is veel verkeerd gegaan. De opstandelingen waren grotendeels ongewapend, in tegenstelling tot het leger dat op hen afgestuurd werd. Een deel van het leger koos de kant van de opstandelingen, waardoor het een ware veldslag werd met veel gewonden. Exacte cijfers zijn uiteraard niet bekend. Volgens het Kremlin waren er geen doden, maar dat is zo goed als onmogelijk.

Historisch gezien was dit een belangrijk punt. Hongarije stond op tegen de machtige Sovjet-Unie omdat het tegen de lijn van bestuur was. Hoewel de opstand neergeslagen werd, was dit het moment waarop de intellectuelen zich verenigden en zouden werken aan een nieuwe opstand. Dit gebeurde niet alleen in Hongarije, het gebeurde in de meeste van de satellietstaten en dit heeft ervoor gezorgd dat Moskou constant druk geweest is met het verzamelen van informatie.

Het belang voor Hongarije

In Hongarije wordt de opstand nog altijd herdacht. Het is niet de enige opstand tegen vreemde bezetters: Het is de trots van Hongarije die ook in het volkslied terugkomt. Elk moment dat de Hongaren onderdrukt worden, gaan zij in het georganiseerd verzet. Bij de Duitsers, maar ook bij de Russen die geen andere optie hadden dan met een volledig leger de stad in te trekken om de opstandelingen neer te slaan.

Het beste van Hongarije

Hongarije Bezoeken